zamkowe świnie

  • lochy

Gra słów powiązana z lochą czyli samicą świni lub samicą dzika.