rośnie w dzieży

Żeby dobrze zrozumieć to hasło krzyżówkowe, wystarczy wytłumaczyć, co to jest dzieża. Dzieżą to rodzaj naczynia służący do wyrastania ciasta chlebowego. Dzieża jest szersza na dole, węższa na górze. Słowo „dzieża” występuje nie tylko w języku polskim, ale w wielu innych językach słowiańskich. Odwrotnym pytaniem często występującym w krzyżówkach jest "rośnie w niej ciasto".