obszar na pustyni lub półpustyni obfitujący w roślinność

  • oaza