numer cyrkowy

Każdy trik i popis w cyrku ma na celu zaprezentowanie znakomitych zdolności i ciężkiej pracy poświęconej na zdobycie tych umiejętności przez cyrkowców.

  • trik
  • popis