nagana

  • bura

Prosta definicja nagany to: upomnienie za złe postępowanie lub za wykroczenie.