książka lub zeszyt zawierający piosenki

  • śpiewnik