householder

  • głowa rodziny
  • właściciel domu