głosu nie mają

Popularne hasło krzyżówkowe, gdzie część odpowiedzi pochodzi z bardzo krzywdzącego, acz popularnego polskiego przysłowia "Dzieci i ryby głosu nie mają”, druga część odpowiedzi pochodzi z łacińskiej maksymy Absens carens Absens carens możemy tłumaczyć dosłownie: nieobecny traci. Tłumaczone jest także: nieobecni nie mają racji oraz nieobecni głosu nie mają. Czasami używa się powiedzenia "Młodzi głosu nie mają", ale jest to rzadkie i też rzadko używane w hasłach krzyżówkowych. Może się zdarzyć, że autor krzyżówki też poprosi o dosłowną odpowiedź i tam będzie pasował wyraz "niemi" lub w przypadku pytania głosu nie ma: niemy albo niemowa.