formy wypowiedzi

  • ustne
  • pisemne
  • potoczne
  • oficjalne
  • literacki
  • rozwinięte
  • nieoficjalne
  • nierozwinięte

Podobne pytania krzyżówkowe do formy wypowiedzi :