Edward Pietrzyk

  • generał
  • dowódca Wojsk Lądowych
  • generał broni Wojska Polskiego