bodziec do działania

  • motyw
  • impuls
  • zachęta