błyskanie światła

Często w krzyżówkach wspomniane przez nas migotanie jest skracane do migot, bądź uważny przy rozwiązaniu swoich szarad.