atrybut Terpsychory

Również w krzyżówkach spotykamy się z bardziej bezpośrednim pytaniem o instrument Terpsychory. Możecie spotkać się jeszcze z odpowiedzią plektron, bo jest to przyrząd służący do gry na lirze i często Terpsychora trzyma go w ręce gdy jest przestawiana na rzeźbach.

  • Lira
  • plektron

Podobne pytania krzyżówkowe do atrybut Terpsychory :